Վկայական և պատիվ

ISO 14001: 2015 թ

ISO 14001:2015

Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգ

ISO 45001 2018 թ

ISO 45001:2018

Աշխատանքի առողջության և անվտանգության կառավարման համակարգ

ISO 9001: 2015 թ

ISO 9001:2015

Որակի կառավարման համակարգ

րիզշու